Liehovar   dp   Company  s. r. o   disponuje najmodernejšími technológiami a patrí medzi 
najmodernejšie   liehovary  na  Slovensku. Prioritou  Liehovaru dp Company je výroba
slovenskej  tradičnej domácej  pálenky.
copyright 2018 dp Company
NÁM UMOŽŇUJE
VYRÁBAŤ
TECHNOLÓGIA
TRADIČNÚ
SLOVENSKÚ
NAJMODERNEJŠIA
DOMÁCU PÁLENKU
domáca pálenka domáca pálenka domáca pálenka