COMPANY
Ochranná známka: domáca pálenka
Krajina pôvodu: Slovensko
Dátum podania: 22.09.2010
Vlastník: dp Company s.r.o ,Liptovské Kľačany 33,
                032 14 Liptovské Kľačany
Číslo spisu: 9394834
Triedy výrobku a služieb: 33, 39
TRADEMARK
domáca pálenka
OCHRANNEJ ZNAČKY
LIEHOVAR NA DESTILÁTY LIPTOVSKÉ KĽAČANY
copyright 2018 dp Company
domáca pálenka
JE VLASTNÍKOM
domáca pálenka
TRADIČNÁ SLOVENSKÁ
PRAVÁ
DOMÁCA PÁLENKA
ĽAHODNÁ
JEMNÁ
52 %
domáca pálenka
JEDINEČNÁ
domáca pálenka